Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Muzeum Lauriacum

Enns, okres Linz-Land

KATEGORIE: Sakrální památky • Archeologie • Výtvarné umění

 • Hauptplatz 19, A-4470, Enns
  Tel: +43-7223-85362
  Fax: +43-7223-85362
  office@museum-lauriacum.at
  www.museum-lauriacum.at

  ZŘIZOVATEL: Muzejní spolek Lauriacum-Enns

  Otevírací doba

  celoročně: po - pá 9 - 15 hod, ne 10 - 12 hod a 14 - 16 hod; červenec a srpen: také so, ne 10 - 16 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • cizí jazyky: angličtina, francouzština

Archeologické nálezy z oblasti římského legionářského tábora Lauriacum u města Enns přiměly v roce 1892 skupinu zájemců o historii k založení muzejního spolku pro Enns a okolí. Majitel zámku Ennsegg poskytl novému muzeu svůj zámecký statek. Roku 1898 byly k vlastní sbírce připojeny také sbírky ze staré radnice zaměřené na dějiny města i soukromé fürstenberské sbírky. Díky tomu získal spolek svolení k umístění své expozice do sálu staré radnice. Tím byl položen základ pro pozdější vznik Muzea Lauriacum.
V roce 1943 muselo být muzeum pro nebezpečí bombardování přechodně uzavřeno a exponáty uloženy do sklepních prostor. S ohledem na nedostatek místa byl po válce zřízen depozitář v uprázdněných celách již nefunkční věznice. Teprve v letech 1964 až 1967 se mohly předměty znovu navrátit do muzea.
Jedna z nejvýznamnějších sbírek z doby římské na území celého Rakouska prezentuje rozmanitost římské kultury v nejdůležitějším opěrném bodě na severní hranici římského impéria tvořené Dunajem v provincii Noricum. Z dlouhé řady exponátů je třeba vyzdvihnout především monumentální nápis s názvem legionářského tábora Lauriacum, části vojenské výzbroje, náhrobky, početné doklady o každodenním životě v římském táboře, jedinečnou stropní fresku a fragment pozdně antické látky. Připomenuty jsou také středověké i novověké dějiny města Enns, které přibližují například staré obrazy, historické zbraně, radniční sál se skvostnými malbami i sakrální umělecké předměty.