Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Vítejte na stránkách
Muzeí tří regionů - Jihočeský kraj, Horní Rakousko a Dolní Bavorsko.

Tato databáze s vyhledáváním vznikla jako přidružený projekt tištěné publikace "Průvodce muzei" těchto tří zemí, a to z iniciativy Jihočeského kraje a Prácheňského muzea v Písku. Vzhledem k množství shromážděných informací a dat se zdálo vhodné využít je i v budoucnu v aktualizovatelné a živé podobě.

Na těchto stránkách naleznete více jak dvě stě muzeí s informacemi o jejich historii, zaměření a nabídce návštěvníkům. Připojeny jsou i fotografie jednotlivých objektů či expozic.

Poděkování patří celé pracovní skupině složené ze zástupců výše zmiňovaných regionů, kteří se zasloužili o vznik dvojjazyčného tištěného průvodce, tak i těchto stránek.

Přejeme Vám mnoho příjemných kulturních zážitků při návštěvě muzeí tří regionů.

Podklady pro vytvoření stránek dodala pracovní skupina složená ze zástupců následujících institucí:

• Zemský úřad pro nestátní bavorská muzea
• Kraj Dolní Bavorsko
• Úřad pro rozvoj venkova Dolního Bavorska
• Svaz hornorakouských muzeí
• Prácheňské muzeum v Písku
• Krajský úřad Jihočeského kraje
• EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn
• firma Theorie & Praxis, Pasov