Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Okresní muzeum Braunau am Inn

Braunau am Inn, okres Braunau

KATEGORIE: Fotografie • Archeologie • Vlastivěda

 • Altstadt 10, A-5280, Braunau am Inn
  Tel: +43-7722-65211; +43-7722-63229-0
  Fax: +43-07722-84532
  bezirksmuseum@braunau.ooe.gv.at
  www.braunau.at

  ZŘIZOVATEL: Město Braunau am Inn

  Otevírací doba

  květen - září: út - so 14.30 - 17 hod; červenec a srpen: út - so 10 - 12, 14.30 - 17 hod; říjen-duben út - so 13.30 - 17 hod

  • bezbariérový přístup
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy

Vlastivědné muzeum bylo otevřeno v roce 1917 a po několikerém stěhování nalezlo v roce 1975 své trvalé sídlo v knížecím hradu.
Od roku 2009 pečuje muzeum o fotoateliér známého braunauského fotografa Augusta Kreutze (1883-1968), který se podařilo zrekonstruovat do původní podoby. Sbírku tvoří fotoaparáty i množství příslušenství. Přístroje pocházejí výhradně z fotografického ateliéru Augusta Kreutze a dochovaly se v originální podobě. Muzejní sbírky však disponují i řadou dalších ojedinělých exponátů, jako jsou například variabilní jesličky z druhé poloviny 18. století, pozdně gotický krucifix pocházející z okruhu Hanse Leinbergera (1480 – 1531), gotická pieta a sv. Wolfgang, který je připisován nejužšímu kruhu malíře a sochaře Pachera.
Archeologická sbírka zahrnuje mezi jiným také kopii slavného zlatého náhrdelníku z lokality Uttendorf a vzácnou hliněnou zobákovitou konvici, oba náležející k halštatské kultuře. Z informačních panelů je možné se dozvědět více o archeologických nálezech v okrese Braunau od pravěku až po novověk.
Samostatné prostory jsou věnovány rozsáhlé sbírce klíčů a zámků i tradici cechovnictví.
Součástí expozic okresního muzea je také několik středověkých měšťanských domů v ulici Johann-Fischer-Gasse. Nachází se zde zvonařská dílna posledního braunauského zvonaře Josefa Antona Gugga, doložená již od roku 1385. Návštěvníci zde však naleznou také lodnickou hospodu, pekařství z přelomu století, vlastivědnou sbírku a nově otevřenou pamětní místnost dunajských Švábů.