Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Muzeum fotografie Bad Ischl

Bad Ischl, okres Gmunden

KATEGORIE: Fotografie

Muzeum fotografie Horního Rakouska se nachází od roku 1978 v někdejší čajovně císařovny Alžběty v mramorovém zámečku uprostřed císařského parku. Historie fotografie je zde připomenuta prostřednictvím fotografií i fotografické techniky od počátků v roce 1839 až po současnost. Základ expozice tvoří jedna z nejvýznamnějších fotografických sbírek vůbec, shromážděná prof. Hansem Frankem.
Císařskou rodinu připomíná habsburská sbírka více než 400 barevných diapozitivů arcivévodkyně Margarety Rakouské z doby před první světovou válkou. Filmy a fotoalba promlouvají o zážitcích tehdejší doby. Široký prostor je také věnován roli Rakouska ve vývoji fotografie.
Roku 1859 byl c.k. dvorní zahradník Franz Rauch pověřen vytvořením projektu císařského parku s císařskou vilou a mramorovým zámečkem. Již o několik let dříve byl císařem Františkem I. vyslán do Anglie a Francie ke studiu zakládání zahrad. Rauch dokončil svůj projekt v roce 1861. Zahrnoval přestavbu původní vily Elz na císařské letní sídlo, úpravy parku a výstavbu mramorového zámečku.