Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Forum Hall – Řemesla, Domov, Domovní dveře

Bad Hall, okres Steyr-Land

KATEGORIE: Národopis • Řemesla • Vlastivěda

 • Eduard-Bach-Straße 4, A-4540, Bad Hall
  Tel: +43-7258-4888
  Fax: +43-7258-4888
  forumhall@aon.at
  www.forumhall.at

  ZŘIZOVATEL: Spolek Forum Hall

  Otevírací doba

  1. duben - 31. říjen: čt - ne 14 - 18 hod, prohlídky vždy ve 14.30 hod (min. 5 osob); návštěvy skupin po celý rok do předchozí domluvě

  • restaurace
  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy

„Nový lázeňský dům“ byl vystavěn na počátku 20. století v secesním slohu a pod názvem „Forum Hall“ sdružuje tři muzea pod jednou střechou. Na ploše 2000 m2 jsou prostřednictvím 20 000 vystavených exponátů prezentovány jednotlivé tematické okruhy: historie lázní a města, sbírka dveří, práce a život, lidové zvyky a tradice více než 20 řemeslnických cechů.
Vlastivědné muzeum je zaměřeno na regionální dějiny města Bad Hall počínaje dobou, kdy zde převládala řemesla a zemědělství, konče přelomovým okamžikem přeměny v lázně.
S „řemeslem“ bývá obvykle spojována idealizovaná představa o dřívějším životě a práci, která bývá nostalgicky stavěna do protikladu k naší odcizené a stresující současnosti. Muzeum řemesel usiluje naopak o odstranění tohoto mýtu a přiblížení dřívější reálné sociální struktury. Návštěvník muzea se zde seznámí se stinnými stránkami života v minulosti, jako bylo značné pracovní zatížení, závislost, obavy a přání tehdejších obyvatel. Kromě toho jsou připomenuty také velké změny spojené s industrializací, jako například vznik nových povolání a profesí.
Prostor vlastního domu bývá ve všech kulturách ochraňován jako posvátný. Dveře a brány představují důležitou hranici mezi vnějším a vnitřním světem. Od pradávna věnují mnozí vlastníci domů své úsilí a umělecký cit naturalistickému a symbolickému ztvárnění této hranice. Sbírka domovních dveří čítající více než 100 kusů dveří a vrat z regionu Traunviertel je zaměřena na jejich symboliku. Zajímavé je přitom nejen provedení samotných dveří, ale také použití typu zámku či kliky. Pozornost je věnována i lidovým kresbám, které lemovaly dveře či vrata, a připojeným lidovým rčením.