Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Muzeum výroby lodí a rybářství Aschach

Aschach, okres Eferding

KATEGORIE: Příroda • Řemesla • Lovectví–rybářství • Lodní doprava, voroplavba

 • Schopperplatz 1, A-4082, Aschach
  Tel: +43-664-4797704
  museumsverein@aschach.at
  www.aschach.at/museum

  ZŘIZOVATEL: Muzejní spolek Aschach na Dunaji

  Otevírací doba

  konec května - polovina července: denně 13 - 18.30 hod
  polovina července - 31. srpen: denně 10.30 - 19 hod
  září: denně 13 - 18.30 hod
  konec září - konec října: ne a svátky 13 - 16 hod

  • bezbariérový přístup
  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, francouzština, holandština, italština, čeština, španělština

V roce 2004 bylo v obci Aschach na Dunaji založeno muzeum věnované dvěma tématům: zapomenutému řemeslu výroby lodí, označovanému „Schoppen“, a tradici rybářství v hornorakouském regionu.
Muzeum výroby lodí přibližuje toto řemeslo prostřednictvím originálních exponátů, panelů a rozhovorů s pamětníky. Vystaveny jsou také modely dřevěných lodí, které byly kdysi v Aschachu vyráběny. Označení výrobce lodi „Schopper“ je odvozeno od jeho činnosti „Schoppen“, která spočívá v utěsňování dřevěných spár. Přímo v expozici muzea si mohou návštěvníci tuto práci vyzkoušet na vystavené části lodního trupu.
Tradice výroby lodí zde pokračovala i po regulaci Dunaje v průběhu 20. století. Největší dřevěná loď označovaná „Siebnerin“ měla nosnost až 100 tun, loď nazývaná „Trauner“ až 20 tun. O mohutnosti lodi „Zehnertrauner“ svědčí exponát trvale instalovaný před muzeem.
Muzeum rybářství je věnováno historickému vývoji tohoto odvětví, především zdokonalování techniky a metod rybolovu, rybářskému řemeslu i průmyslovému rybolovu. Prostřednictvím názorných příkladů je zde přiblížen rozvoj rybářství na Dunaji, ať už se jedná o povolání či koníček. Expozice prezentuje také řadu exemplářů preparovaných ryb i dalších živočichů, typických pro řeku Dunaj a její okolí.