Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

NKP klášter Zlatá Koruna

Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

KATEGORIE: Historické interiéry • Sakrální památky • Výtvarné umění

 • Klášter Zlatá Koruna, 382 02, Zlatá Koruna 1
  Tel: +420 380 743 126
  Fax: +420 380 743 126
  zlatakoruna@budejovice.npu.cz
  www.klaster-zlatakoruna.eu

  ZŘIZOVATEL: Národní památkový ústav - ÚOP v Českých Budějovicích

  Pobočka Národního památkového ústavu - ÚOP v Českých Budějovicích

  Otevírací doba

  duben – květen, září – říjen: 9-16 hod
  červen – srpen: 9-17 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  • bezbariérový přístup 1/2
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština, ruština, holandština, italština

Klášter založil král Přemysl Otakar II. v roce 1263. Povolal sem cisterciáky z významného rakouského opatství Heiligenkreuz.
Roku 1420 byl klášter vypálen husitskými vojsky, později rabován za třicetileté války. Dobu rozkvětu v roce 1785 ukončil dekret císaře Josefa II., kterým byl řeholní život ve Zlaté Koruně zrušen.
Klášterní statky pak byly využívány k továrním provozům. Objekt se v průběhu 20. století začal opravovat, budovy sloužily jako depozitář a později jako výstavní prostory Památníku národního písemnictví jižních Čech.
V roce 1995 byl komplex kláštera prohlášen národní kulturní památkou. Celému komplexu vévodí chrám Nanebevzetí Panny Marie, na klášterní kostel navazují budovy konventu s rajským dvorem a křížovou chodbou. Další součástí areálu je kaple Andělů strážných a Malý konvent.
Všechny tyto budovy včetně interiérů si mohou návštěvníci prohlédnout v rámci hlavní prohlídkové trasy, stejně jako unikátní dvojjazyčnou literární expozici „Místa setkávání“.