Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Poštovní muzeum – pobočka Vyšší Brod

Vyšší Brod, okres Český Krumlov

KATEGORIE: Poštovnictví

 • Klášter 136, 382 73, Vyšší Brod
  Tel: +420 380 746 679
  Fax: +420 380 746 243
  postovni.muzeum@cpost.cz
  www.postovnimuzeum.cz

  ZŘIZOVATEL: Česká pošta, s.p.

  Pobočka Poštovního muzea Praha

  Otevírací doba

  duben – říjen: út – ne 9-12, 13-17 hod
  listopad – březen: po domluvě

  • prodejna
  • parkoviště
  Další nabídka
  • cizí jazyky: angličtina

Pobočka Poštovního muzea se nachází v areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, který byl založen na jihu Čech již roku 1259.
V roce 1976 zde byla otevřena expozice dějin pošty v českých zemích od roku 1526 do současnosti. Prohlídková trasa, zahrnující téměř 2000 m², představuje poutavým způsobem vývoj poštovních služeb a jejich proměnu. K tomu je využito velké množství autentických předmětů včetně poštovních stejnokrojů, vývěsních štítů, schránek, pokladen a telekomunikačních přístrojů, dokumentujících každodenní poštovní provoz.
Historii poštovní dopravy představuje unikátní sbírka kočárů, saní a poštovních vozů. Expozice je průběžně doplňována a vylepšována o nové přírůstky.
K dispozici je muzejní prodejna s nabídkou poštovních známek, dopisnic i dalších suvenýrů. Pobočka spadá pod Poštovní muzeum v Praze, které bylo založeno 18. prosince 1918 jako první muzeum, jež vzniklo v samostatném Československu.