Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Městské muzeum ve Volyni

Volyně, okres Strakonice

KATEGORIE: Národopis • Osobnosti • Vlastivěda

  • Školní 774, 387 01, Volyně
    Tel: +420 383 372 481
    info@muzeum-volyne.cz
    www.muzeum-volyne.cz

    ZŘIZOVATEL: Město Volyně

    Otevírací doba

    květen – září: út – ne 9-17 hod
    říjen – duben: po – pá 9-16 hod; so 11-17 hod

    • prodejna
    • parkoviště
    Další nabídka
    • prohlídky s průvodcem
    • speciální programy pro děti/školy
    • cizí jazyky: angličtina, němčina

Městské muzeum ve Volyni je celoročně otevřeným muzeem, jehož zájmovým a zároveň sběrným územím je především město Volyně, ale také širší oblast Volyňska, Podlesí a Pošumaví.
Až do osmdesátých let 19. století sahají prvopočátky volyňského muzejního snažení, které bylo posléze posíleno v době konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895. Středověká volyňská tvrz, ve které má muzeum své hlavní sídlo, byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1956. Kromě budovy tvrze muzeum výstavně využívá ještě prostory staré renezanční radnice. Kromě tvorby stálých expozic se výstavní koncepce soustředí zejména na pořádání krátkodobých výstav s regionálně-historickou nebo uměleckou tematikou. Především se zaměřuje na někdejší výrobní řemesla v regionu, prezentaci významných osobností a spolků.