Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Památník Jana Žižky z Trocnova

Trocnov, okres České Budějovice

KATEGORIE: Osobnosti • Archeologie

 • Trocnov, 373 12, Borovany
  Tel: +420 387 929 311
  muzeumcb@muzeumcb.cz
  www.muzeumcb.cz

  ZŘIZOVATEL: Jihočeský kraj

  Pobočka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

  Otevírací doba

  květen – září: út – ne, svátky 9-17 hod

  • restaurace
  • prodejna
  • parkoviště
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, němčina

Památník Jana Žižky z Trocnova byl v rodišti husitského vojevůdce zřízen v roce 1960 na místě původního poplužního dvora borovanského kláštera, postaveného v letech 1678 - 1679 pravděpodobně ze zbytků zdiva trocnovských dvorců. Celý areál je národní kulturní památkou.
Výchozím bodem značené prohlídkové trasy je muzeum Památníku Jana Žižky z Trocnova, v němž jsou uloženy archeologické nálezy z obou trocnovských dvorců a další předměty dokumentující Žižkův život i jeho význam a podíl na husitském hnutí. Dále pokračuje cesta po hrázi rybníků Horního a Dolního k lesu, kde se nacházejí pozůstatky dvorce Žižkova strýce Mikše, podél Grandlového rybníka k místu údajného Žižkova narození, kolem monumentálního pomníku husitského hejtmana od prof. Josefa Malejovského a ke zbytkům Žižkova dvorce.