Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Husitské muzeum - Stará radnice

Tábor, okres Tábor

KATEGORIE: Osobnosti • Zpřístupněné podzemí • Archeologie

 • Žižkovo nám. 1, 390 01, Tábor
  Tel: +420 381 254 286
  Fax: +420 381 252 245
  objednavky@husitskemuzeum.cz
  www.husitskemuzeum.cz

  ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR

  Otevírací doba

  duben – září: po – ne 9-17 hod
  říjen – březen: st – so 9-17 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  • bezbariérový přístup 1/2
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, němčina, holandština

Za datum založení Husitského muzea lze považovat 6. prosinec 1878. Již v roce 1906 uspořádalo muzeum velkou výstavu věnovanou osobnosti Mistra Jana Husa.
V září roku 2008 byl Kanceláří finančních mechanizmů EHP/Norsko schválen projekt rekonstrukce expozice Husité. Obnovená expozice prezentuje současné vědecké poznání v oblasti husitství a dějin českého středověku i odraz husitství v historické paměti českého národa. Zvláštní pozornosti se dostalo i osudům nikdy neporaženého vojevůdce Jana Žižky. Důraz je kladen na vizuální vnímání a interaktivní přístup návštěvníka k obsahu expozice. Příchozí se bude moci nechat vtáhnout do atmosféry středověku filmovou projekcí nebo rozjímáním v interiéru kališnické kaple.
Středověké podzemní chodby - sklepy z 15. a 16. stol. byly vyhloubeny ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů a jsou technickou památkou pozdního středověku. Prohlídková trasa má délku 500 metrů. Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v zemi.