Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Blatské muzeum v Soběslavi – Smrčkův dům

Soběslav, okres Tábor

KATEGORIE: Národopis • Zemědělství • Řemesla

 • Nám. Republiky 107, 392 01, Soběslav
  Tel: +420 381 524 853
  Fax: +420 381 524 425
  sobeslav@husitskemuzeum.cz
  www.blatskemuzeum.cz

  ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR

  Pobočka Husitského muzea v Táboře

  Otevírací doba

  květen – září: út – ne 9-12 hod, 12.30-17 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  Další nabídka
  • cizí jazyky: angličtina

Smrčkův dům patří k nejvýznamnějším soběslavským stavbám, vznikl renezanční přestavbou dvou původně gotických domů.
Nachází se zde stálá expozice Národopis Blat a Kozácka, přibližující tradiční způsob života v těchto etnografických oblastech. Od roku 2009 probíhá reinstalace expozice, jejímž cílem je ukázat nejcennější předměty z bohatých národopisných sbírek muzea.
Prozatím byly takto otevřeny prostory věnované tradičnímu zemědělství, těžbě rašeliny, zpracování zemědělských produktů, lidovým řemeslům a domácké výrobě. Již byl zpřístupněn oddíl popisující lidovou architekturu regionu - známé „selské baroko“. Návštěvníci zde uvidí také model blatského statku, z Veselí nad Lužnicí přenesená vrata a další autentické fragmenty lidových staveb. V expozici lze vstoupit do blatské světnice a prohlédnout si vybavení domácností či tradiční pečivo. Vyhlášená je místní kolekce blatských a kozáckých krojů. Dokumentární film Rok na Blatech přibližuje blatské obyčeje v průběhu roku.