Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Blatské muzeum v Soběslavi – Rožmberský dům

Soběslav, okres Tábor

KATEGORIE: Příroda

 • Petra Voka 152, 392 01, Soběslav
  Tel: +420 381 523 421, +420 381 524 425
  Fax: +420 381 524 425
  sobeslav@husitskemuzeum.cz
  www.blatskemuzeum.cz

  ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR

  Pobočka Husitského muzea v Táboře

  Otevírací doba

  květen – září, út – ne 9-12, 12.30-17 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  Další nabídka

Soběslavské muzeum bylo otevřeno roku 1898 u příležitosti Národopisné, školní, průmyslové a včelařské výstavy.
Od roku 1904 sídlí v Rožmberském domě, který si nechal vybudovat poslední rožmberský vladař Petr Vok.
Široké veřejnosti je určena stálá expozice Příroda Táborska, která je jednou z největších svého druhu v jižních Čechách. Návštěvníky seznamuje s faunou a flórou jednotlivých ekosystémů, které se na Táborsku vyskytují. Jedná se o různé typy lesů, louky a pole, skály, výslunné stráně a písčiny, vodní a mokřadní biotopy, včetně známé rašeliništní lokality Borkovická blata, a také okolí lidských sídel. Všechny jsou představeny prostřednictvím preparátů obratlovců, exemplářů hmyzu (i unikátních diorámat znázorňujících život vybraných druhů), herbářových položek rostlin, modelů hub a fotografií.
Nechybí ani zvířata vyhynulá – medvěd, rys a kočka divoká. Pozornost je věnována také chráněným územím oblasti včetně, Chýnovské jeskyně.