Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Prácheňské muzeum v Písku

Písek, okres Písek

KATEGORIE: Příroda • Archeologie • Galerie • Geologie • Lovectví–rybářství • Vlastivěda • Výtvarné umění

 • Velké náměstí 114, 397 01, Písek
  Tel: +420 382 201 111
  Fax: +420 382 211 114
  info@prachenskemuzeum.cz
  www.prachenskemuzeum.cz

  ZŘIZOVATEL: Jihočeský kraj

  Otevírací doba

  březen – září: út – ne 9-18 hod
  říjen – prosinec: út – ne 9-17 hod
  Svátky: otevřeno v běžné otevírací době

  • restaurace
  • prodejna
  • parkoviště
  • bezbariérový přístup 1/2
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština

Prácheňské muzeum v Písku bylo založeno v roce 1884. Od roku 1902 sídlí v objektu bývalého královského hradu z druhé poloviny 13. století. Postupně se rozšiřovalo o další prostory, v nichž vznikaly stálé expozice a výstavní síně. Objekty muzea prošly v letech 1984 – 1993 generální rekonstrukcí, na jejímž konci byl vznik nových, moderně pojatých expozic. Ty byly oceněny Výborem Rady Evropy cenou Evropské muzeum roku 1996. Prácheňské muzeum nyní disponuje 2300 m2 výstavních ploch.
V současné době může muzeum nabídnout návštěvníkům následující stálé expozice: Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (akvária s živými rybami jihočeských řek a rybníků), Písecký venkov v 19. století, Obrazová galerie českých panovníků a Lapidárium.