Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Milevské muzeum

Milevsko, okres Písek

KATEGORIE: Národopis • Archeologie • Vlastivěda • Soudobé dějiny

 • Klášter 563, 399 01, Milevsko
  Tel: +420 382 521 093
  Milevske.muzeum@volny.cz
  www.muzeumvmilevsku.cz

  ZŘIZOVATEL: Město Milevsko

  Otevírací doba

  březen – prosinec: út – ne: 9-12, 13-17 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština

Muzeum bylo založeno roku 1937. V prostorách klášterního konventu se nachází od roku 1949. Rekonstrukce objektu proběhla v roce 2001 - 2002. Po dalších úpravách vznikla expozice Pravěk na Milevsku.
V přízemí muzea jsou vystaveny předměty z období středověku, např. románské dlaždice z klášterní baziliky, nejstarší vyobrazení zakladatele kláštera, Jiříka z Milevska a výbava středověké krčmy. Dále jsou zde umístěny věžní barokní hodiny z roku 1699 a také historické masky, připomínající tradici zdejších maškarních průvodů.
V prvním patře jsou pak v expozici zachyceny milevské dějiny od renezance až po rok 1950. Je možné jmenovat např. benátskou bibli, tištěnou v českém jazyce roku 1506 v Itálii, památky na výkon hrdelního práva, zbraně, salónek ve stylu druhého rokoka a model bitvy.
Návštěvníky zaujmou i památky na srostlá dvojčata, na účast zdejších vojáků na frontách světových válek, předměty vztahující se k bombovému útoku na zdejší sekretariát komunistické strany v roce 1950.