Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Kostel sv. Jana Křtitele a minoritský klášter v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

KATEGORIE: Řezbářství • Sakrální památky • Architektura • Výtvarné umění

 • Štítného 124, 377 01, Jindřichův Hradec I
  Tel: +420 384 363 660-1
  Fax: +420 384 361 576
  muzeum@mjh.cz
  www.mjh.cz

  ZŘIZOVATEL: Jihočeský kraj

  Pobočka Muzea Jindřichohradecka

  Otevírací doba

  květen – prosinec: 9-12, 13-16 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, němčina

Kostel svatého Jana Křtitele patří k nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. Gotická stavba vznikala postupně od třetí čtvrtiny 13. století. Kaple svatého Mikuláše je označována za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách. Výzdoba kostela je řazena k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství poloviny 14. století.
V interiéru chrámu jsou cenné raně barokní oltáře, renezanční a barokní lavice, kazatelna se sochou svatého Jana Křtitele a pozdně gotický náhrobek Magdaleny z Gleichenu.
Při severní straně kostela se nachází minoritský klášter, jehož počátky sahají do 14. století. Jeho nejhodnotnější částí je východní strana křížové chodby a tzv. Soukenická kaple, původně kapitulní síň, sklenutá na středový sloup. Stavební úpravy ostatních částí ambitu probíhaly do konce 15. století, z této doby pocházejí nejstarší nástěnné malby.
Od druhé poloviny 16. století sloužila budova kláštera, k níž byly přistavěny dva renezanční sály, jako špitál. Ve špitální kapli Nanebevzetí Panny Marie je nyní expozice Sakrálního renezančního a barokního umění.