Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Český Krumlov, okres Český Krumlov

KATEGORIE: Řezbářství • Řemesla • Archeologie • Lékárnictví • Výtvarné umění

 • Horní ul. 152, 381 01, Český Krumlov
  Tel: +420 380 711 674
  Fax: +420 380 714 249
  muzeumck@tiscali.cz
  www.museum-krumlov.eu

  ZŘIZOVATEL: Jihočeský kraj

  Otevírací doba

  út – ne: 9-12, 12.30-17 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, němčina

Český Krumlov patří mezi města s bohatým historickým a kulturním vývojem – v roce 1963 byl pro svou jedinečnost vyhlášen městskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Jednou ze zajímavostí je i Regionální muzeum, které se nachází v barokní budově bývalého jezuitského semináře, postaveného v letech 1650-1652.
Muzejní expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do poloviny 19. století přibližuje vývoj města i jeho okolí, prezentuje sbírky archeologické, historické, umělecké a řemeslné. Mezi nejzajímavější exponáty patří vzácná kolekce jihočeských gotických plastik, renezančního a barokního umění, interiér jezuitské lékárny, velká reliéfní mapa regionu jižní Šumavy a zejména unikátní keramický model města, představující historické centrum Českého Krumlova v období kolem roku 1800. Tento model, který je největší svého druhu na světě, nabízí návštěvníkům celkový i detailní pohled na stavební památky města z ptačí perspektivy.