Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Muzeum oblasti Gäuboden Straubing

Straubing, okres Straubing

KATEGORIE: Národopis • Řezbářství • Sakrální památky • Archeologie • Náboženství

 • Fraunhoferstraße 23, D-94315, Straubing
  Tel: + 49-9421-9741-10 oder -15
  Fax: + 49-9421-9741-29
  gaeubodenmuseum@straubing.de
  www.gaeubodenmuseum.de

  ZŘIZOVATEL: Město Straubing

  Otevírací doba

  út - ne 10 - 16 hod

  • bezbariérový přístup
  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, francouzština, italština, čeština

Muzeum oblasti Gäuboden, založené již roku 1845, nalezlo v roce 1908 své sídlo v někdejším šlechtickém domě. V tomto objektu, později rozšířeném o dva sousední domy, setrvává dodnes.
První část expozice je věnována osídlení oblasti Straubingu od mladší doby kamenné po příchod Keltů. Její základ tvoří archeologické nálezy z mladší doby kamenné, doklady kultury se šňůrkovou keramikou a zvoncovitými poháry.
Další část je zaměřena na období římského osídlení. V jejím úvodu se nachází římský poklad ze Straubingu s velkým množstvím zdobené výzbroje a soch, jeden z nejvýznamnějších římských nálezů na území Německa. Následující část představuje římské vojenství a táborovou vesnici s jejími řemeslníky a obchodníky, včetně římského náboženství a orientálních mysterijních kultů.
Zvláštní expozice, nazvaná „První Bavoři v kraji Straubing“, seznamuje s bohatými doklady o bajuvarských kmenech, které byly nalezeny na hřbitově Straubing-Bajuwarenstraße a na hrobovém poli v Straßkirchen.
Poslední část muzea je věnovaná dějinám města a pod titulem „Straubing – pod vládou kurfiřtů a králů“ pojednává o vlivu protireformace na někdejší panovnické město až po jeho rozvoj v 19. století. Některé aspekty dějin města jsou zastoupeny také v expozici „Sakrální umění“, zatímco expozice „Lidová zbožnost“ uvádí témata „Náboženství v životě člověka“, „Domácí zbožnost“ a „Svaté poutě“.