Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Vlastivědné muzeum Röhrnbach Kaltenbach

Röhrnbach, okres Freyung-Grafenau

KATEGORIE: Národopis • Osobnosti • Vlastivěda • Vystěhovalectví

 • Rathausplatz 1, D-94133, Röhrnbach
  Tel: +49-8582-960913
  Fax: +49-8582-960992
  mail@roehrnbach.de
  www.roehrnbach.de

  ZŘIZOVATEL: Obec Röhrnbach

  Otevírací doba

  po - čt 8 - 12 hod a 13 - 16.30 hod, pá 8 - 15 hod; pouze v měsících červenec - září: so 9 - 12 hod

  • bezbariérový přístup
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • cizí jazyky: čeština

Po druhé světové válce přijal Röhrnbach množství utečenců a vyhnanců ze sudetoněmeckých oblastí. Pro některé z obyvatel české obce Kaltenbach se stala bavorská obec druhým domovem. V roce 1974 převzala patronát nad vyhnanci z Kaltenbachu obec Röhrnbach. Již o dva roky později zřídil Místní výbor Kaltenbach a Patronátní výbor obce Röhrnbach – Kaltenbach ve spolupráci s obcí místnost na připomínku domova v Kaltenbachu. Tímto způsobem měla být zachráněna alespoň část materiální kultury obyvatel Kaltenbachu. Sbírka domácího nářadí, textilních výrobků, písemností, fotografií a řemeslných nástrojů byla nejprve umístěna ve školní budově v Röhrnbachu, aby v roce 1984 přesídlila do nově postavené budovy turistického informačního centra.
Při úpravách v letech 2010 a 2011 byla pamětní místnost rozšířena o informace z historie obce Röhrnbach. Získala také nový název „Vlastivědné muzeum Röhrnbach Kaltenbach.
Expozice umožňuje nahlédnout do života předchozích generací v Kaltenbachu a Röhrnbachu, ale jejím cílem je především vytvořit prostor pro vzpomínku na domov, připomenout bezpráví vyhnání a vyjádřit vůli ke sblížení a usmíření. Část expozice je věnována umělci Ottovi Herbertovi Hajekovi, rodákovi z Kaltenbachu.