Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Dolnobavorské zemědělské muzeum Regen

Regen, okres Regen

KATEGORIE: Zemědělství • Technika • Řemesla

 • Schulgasse 2, D-94209, Regen
  Tel: +49-9921-60485
  Fax: +49-9921-60433
  tourist@regen.de
  www.nlm-regen.de

  ZŘIZOVATEL: Město Regen

  Otevírací doba

  denně 10 - 17 hod

  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy

Dolnobavorské zemědělské muzeum bylo otevřeno v roce 1988. Výstavní prostory o ploše 2000 m² doplňuje i venkovní část a traktorová hala. Muzeum dokumentuje regionální agrární a sociální dějiny od 18. po 20. století.
Prohlídku expozice otevírá film, který připomíná hlavní mezníky agrárně-historického vývoje. První téma je zaměřeno na „Zemědělství za feudalizmu“ a dokumentuje závislost zemědělců na vrchnosti. Prostá selská jizba ukazuje názorným způsobem sociální role obyvatel zemědělského dvora a přechází k tématu „Domácnost a doplňková výroba“. Další část, nazvaná „Obdělávání půdy a sklizeň“, informuje o každodenní práci a zemědělských technikách. Připomínka verbování sedláků do vojenské služby odráží komplexní charakter feudálních vztahů.
Ve videotéce naleznou návštěvníci historický filmový materiál o venkovských řemeslech. Téma „Zemědělství v přerodu“ objasňuje osvobození selského lidu z nevolnictví a agrární reformu jako důsledek osvícenství a Francouzské revoluce. Mezi novými ekonomickými principy je zmíněna orientace na trh, stupňování produkce a racionalizace. Inscenovaná dílna na výrobu zemědělské techniky uvádí téma „Mechanizace“. Prohlídku uzavírá expozice „Člověk a stroj“, zaměřená na proměnlivé účinky tohoto vztahu. Dominantní postavení zde zaujímá exponát stroje Deutz z roku 1897, který je dodnes v provozu.