Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Římská pevnost Abusina

Neustadt a.d. Donau, okres Kelheim

KATEGORIE: Archeologie • Architektura

 • Eining, Kelheimer Straße, D-93333, ­Neustadt a.d. Donau
  Tel: +49-9445-95750
  Fax: +49-9445-957533
  tourismus@bad-goegging.de
  www.bad-goegging.de

  ZŘIZOVATEL: Město Neustadt a.d. Donau

  Otevírací doba

  1. březen - 31. říjen: denně 9 - 18 hod

  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy

Pevnost Abusina leží na jižním okraji obce Eining, v bezprostřední blízkosti silnice do Bad Gögging. Tam, kde měl v římských dobách své řečiště Dunaj, protéká dnes říčka Abens. Pevnost pro kohortu (500 mužů) na jižním břehu Dunaje zajišťovala již od roku 80 n. l. hranice římské říše podél této řeky. Podle strategie Římanů byly pevnosti podél hranice umístěny vždy v zázemí. Pokud hrozilo nebezpečí, ohlásily je vojenské posádky strážných věží na hranici, nazývané limes, do pevnosti v zázemí pomocí kouřových nebo světelných signálů. Tam pak byla zahájena nezbytná obranná opatření.
Po pádu hranice limes, tvořil přirozenou hranici římské říše opět Dunaj. Pevnosti na sever od Dunaje byly ztraceny. Díky své poloze na jižním břehu Dunaje získal Eining zvláštní postavení. Ačkoli zde byla od poloviny 3. století už jen menší posádka (pouze 100 mužů), zůstávala pevnost využívána k obraně hranic až do poloviny 5. století. Postupně se zde vystřídaly kohorty: Cohors IV Gallorum, Cohors IV Tungrorum milliaria equitata, Cohors II Tungrorum milliaria equitata a Cohors III Britannorum. Na západ od pevnosti byla pomocí letecké archeologie objevena táborová vesnice, označovaná jako „vicus“. Dnes je zde možné vidět převážně zrekonstruované zbytky zdiva vnitřního členění a vnějšího opevnění. V jihozápadním rohu je patrná pozdně římská opevněná stavba. Lázně byly rovněž opraveny a nacházejí se mezi vesnicí ve východní části a pevností. K zařízení patří také objekt nazývaný „mansio“. Na informačních tabulích naleznou návštěvníci vysvětlení významu čtyř staletí římské vlády v Bavorsku.