Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Muzeum řeky Enns Weyer

Weyer, okres Steyr-Land

KATEGORIE: Národopis • Lesnictví-dřevařství • Lodní doprava, voroplavba

 • Steyrer Straße 27, A-3335, Weyer
  Tel: +43-7355-7305
  Fax: +43-7355-7305
  ad.brunnthaler@eduhi.at
  www.ennsmuseum.at

  ZŘIZOVATEL: Muzejní spolek Weyer

  Otevírací doba

  1. květen - 31. říjen: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hod; skupiny kdykoli po předchozí domluvě

  • restaurace
  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina

Místo nazývané „Kasten an der Enns“ bylo pro voraře a plavce nejdůležitějším záchytným bodem mezi městy Hieflau a Steyr. Překladiště s přístavištěm vorů, doložené již roku 1373, hrálo významnou roli při lodní dopravě surového železa dolů po řece i potravin opačným směrem na Erzberg.
Údolí řeky Enns bylo od pradávna důležitou dopravní cestou. Po soumarských stezkách, cestách i pomocí vorů se ruda svážela do údolí, kde ji poté zpracoval bezpočet zdejších hamrů. Soumarské stezky i říční cestu nahradila v roce 1869 železnice. Doprava dřeva po vodě však pokračovala dál. Dřevo pocházelo z bohatě zalesněných oblastí regionu a z horního toku řeky Enns. Teprve před 60 lety voroplavbu definitivně ukončila výstavba elektráren společnosti Ennskraftwerke AG.
V roce 1974 bylo ve staré sýpce s tavernou zřízeno muzeum. Expozice poskytuje ucelený obraz historie přírody, kultury a hospodářství v údolí Ennsu. Jejím hlavním tématem je tvrdý život vorařů a zpracování železa. Zmíněna je také geologie planety země a lidová kultura hornorakouského regionu povodí Ennsu.
Řeku Enns od jejího pramene až po ústí přibližují fotografie a preparované exempláře zvířat. Vorařská vlajka s vyobrazením vlečného lodního vlaku, patrona vorařů sv. Mikuláše a sv. Jana Nepomuckého, bývá ve Weyeru dodnes nošena při procesí Božího těla. Část expozice věnovaná lidové kultuře hornorakouského povodí Ennsu ukazuje rozmanitý svět lovců, dřevařů a horníků od konce 17. až do poloviny 20. století. Nábytek, modely selských dvorců, postavy v krojích, kmotrovské dary, lovecké zbraně či kuchyňské zařízení dokreslují představu o životě zdejších obyvatel.