Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Městské muzeum Wels – Minorité / Archeologická sbírka

Wels, okres Wels

KATEGORIE: Sakrální památky • Archeologie

 • Minoritenplatz 2–4, A-4600, Wels
  Tel: +43-7242-235-1346
  Fax: +43-7242-235-7730
  m@wels.gv.at
  www.wels.at

  ZŘIZOVATEL: Město Wels

  Otevírací doba

  út - pá 10 - 17 hod, so 14 - 17 hod, ne a svátky 10 - 16 hod; po i ve svátky zavřeno

  • bezbariérový přístup
  • prodejna
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, italština

Původní minoritský klášter byl založen roku 1280. Kolem roku 1300 byl vystavěn minoritský kostel, z něhož se v původní podobě dochoval chór s mohutnými opěrnými sloupy. V období protireformace byl klášter barokizován a za Josefa II. roku 1784 zrušen.
Při revitalizaci celého komplexu byla odkryta řada zbytků zdí a fresek, které ukazují na bohatou historii kláštera. Od roku 2000 je v prostorách bývalého kláštera umístěna archeologická sbírka městského muzea, založeného již roku 1904.
Osídlení oblasti Welsu sahá několik tisíciletí nazpět. Bohaté archeologické nálezy, jako jsou nářadí, zbraně či ozdoby, pocházejí z období 5000 až 750 př. n. l. Sbírka přibližuje kulturní, hospodářský a technický vývoj od mladší doby kamenné přes dobu bronzovou až po mladší dobu železnou.
Těžištěm expozice muzea je význam římského Ovilava, jak zní latinský název obce, jako obchodního centra a hlavního města provincie Ufernorikum. Na části zrekonstruované silnice, kde je možné vedle nejrůznějších řemesel, například kovářského a hrnčířského, vidět také římský dům, se návštěvníci dozvědí řadu zajímavých informací o kultuře bydlení a životě Římanů. Scénicky ztvárněné sarkofágy a náhrobní kameny připomínají kulturu pohřbívání.
V raném křesťanství doznívá antika a vystavený náhrobní kámen připomíná křesťanku jménem Ursa. Dalším důležitým tématem expozice je kultura Bajuvarů, která se vyznačovala mimořádnými řemeslnými dovednostmi. Za zmínku stojí také nálezy z kaple sv. Jiří, především výbava hrobu se zlatým křížem, který byl v této podobě na území Rakouska nalezen pouze dvakrát.