Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Zámek Traun

Traun, okres Linz-Land

KATEGORIE: Národopis • Archeologie • Náboženství • Vlastivěda

 • Schlossstraße 8, A-4050, Traun
  Tel: +43-07229-688-105
  Fax: +43-07229-688-170
  dietmar.lindert@traun.at
  www.traun.at, www.kulturschloss.at

  ZŘIZOVATEL: Město Traun

  Otevírací doba

  denně 11 - 17 hod

  • restaurace
  • parkoviště
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem

Hrad Traun, obklopený vodními příkopy, je doložen již od 12. století. V zámek byl proměněn v 16. století, kdy už středověké hrady neodpovídaly šlechtickým požadavkům na bydlení. V období renezance byl přistavěn panský dům se čtyřmi rohovými věžemi a třemi patry. V období baroka byla vybudována zámecká kaple a upraveny fasády panského domu.
V roce 1982 bylo rozhodnuto o revitalizaci zámku Traun. Od roku 2004 je v obvodové stavbě volně přístupná expozice k dějinám zámku a šlechty. Vystaveny jsou archeologické nálezy, dokumenty pocházející od hrabat von Abensberg-Traun i doklady o stavebním vývoji, exponáty dokládající lidovou kulturu, kroje a zlaté čepce. V přízemí panského domu zřídil Vlastenecký a národopisný spolek Ruma místnost, ve které představuje dějiny města Ruma, jeho spolkový život a hospodářský význam do roku 1945. V další části navazuje Muzeum sedmihradských sousedů. Tato expozice je věnována historii, náboženství, školství a lidovým zvykům sedmihradských Sasů, ale také protestantům, kteří z Rakouska odešli, označovaných jako krajané.