Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Muzeum města Steyr

Steyr, okres Steyr Stadt

KATEGORIE: Národopis • Řemesla • Vlastivěda

 • Grünmarkt 26, A-4400, Steyr
  Tel: +43-7252-575-348
  museum@steyr.gv.at
  www.steyr.at

  ZŘIZOVATEL: Město Steyr

  Otevírací doba

  duben - říjen: út - ne 10 - 16 hod, listopad - březen: st - ne 10 - 16 hod; prosinec 10 - 16 hod

 • Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem

Muzeum města Steyr se nachází od roku 1913 v objektu „Innerbegské sýpky“. Tato renezanční stavba s dvojitým štítem a bohatou sgrafitovou výzdobou byla postavena v letech 1611 až 1614.
Historie sbírek městského muzea ve Steyru začíná u manželů Jakoba a Marianne Kautschových, kteří shromáždili vlastivědnou sbírku a od roku 1890 také některé její části vystavovali. V roce 1894 převzalo tuto rozsáhlou sbírku město Steyr.
Mezi hlavní témata muzejní expozice patřily od počátku dějiny města a lidová kultura. Zvláštní důraz byl přitom kladen na měšťanskou a řemeslnou kulturu a cechovnictví, které výrazně ovlivnila výroba železa a obchod s ním.
V roce 1957 byla expozice zaměřená na téma „Železo“ rozšířena o kovárnu na výrobu kos. V roce 1967 k ní přibyla kovárna na výrobu hřebíků. Někdejší rozkvět železného města připomínají také zbraně z výroby steyrského průmyslníka Leopolda Werndla. Expozice muzea doplňují sbírky zaměřené na lidovou kulturu, figurky z Lambergových jesliček, Steinparzova sbírka ptáků a Pettermadlova sbírka nožů s více než 500 exempláři z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky.