Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Hasičské muzeum Sv. Florian – Historická hasičská zbrojnice

St. Florian, okres Linz-Land

KATEGORIE: Technika • Hasičstvo

 • Stiftstraße 2, A-4490, St. Florian
  Tel: +43-7224-4219
  Fax: +43-7224-4219
  fwmuseum.stflorian@aon.at
  www.feuerwehrmuseum-stflorian.at

  ZŘIZOVATEL: Spolek Historická hasičská zbrojnice Sv. Florian

  Otevírací doba

  1. květen - 31. říjen: út - ne 10 - 12 a 14 - 17 hod

  • bezbariérový přístup
  • restaurace
  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy

Hasičské muzeum v obci Sv. Florian sídlí v barokním dvoře, který náležel ke klášteru augustiniánských kanovníků. Budova má tvar dvojitého čtyřhranu o mohutných rozměrech 84 x 71 metrů. Po dlouhém chátrání byl statek v šedesátých letech 20. století zrekonstruován. Později bylo rozhodnuto zřídit v objektu Hornorakouské hasičské muzeum a v roce 1979 se tohoto úkolu ujal spolek „Historická hasičská zbrojnice Sv. Florian“. O pět let později mohlo být muzeum otevřeno.
Návštěvníci muzea procházejí nejprve malým sálem, který je vyhrazen pro klášterní hasičský sbor Sv. Florian. Díky svému založení v roce 1847 je nejstarším rakouským závodním hasičským sborem. Muzeum dokumentuje vývoj fenoménu hasičství jak po stránce technické, tak také společenské. Historický vývoj dokládá stará hasičská technika, jako jsou ruční stříkačky, požární vozidla s koňským zápřahem, motorizované historické automobily i předměty osobní výzbroje a uniformy. Současně je prezentována také aktuální úroveň protipožární techniky, zásahy při katastrofách, požární ochrana a průmyslová výroba protipožární techniky.
Samostatná část expozice je věnována historii Hornorakouského hasičského svazu a Hornorakouské zemské hasičské školy, která byla první školou svého druhu v německy mluvících zemích (1927). Vlastní části expozice zde mají také hasičské sbory měst Linz, Wels a Steyr, které tak zastupují takřka 1000 hasičských sborů v celé spolkové zemi a informují o jejich působení.