Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Evangelické muzeum Horní Rakousko

Rutzenmoos, okres Vöcklabruck

KATEGORIE: Náboženství • Škola-vzdělávání

 • Rutzenmoos 5, A-4845, Rutzenmoos
  Tel: +43-07672-26878
  Fax: +43-07672-26878
  museum-ooe@evang.at
  www.evang.at/museum-ooe

  ZŘIZOVATEL: Spolek Evangelického muzea Horní Rakousko

  Otevírací doba

  12. březen - 31. říjen: čt - ne 10 - 12 hod a 14 - 18 hod, poslední prohlídka 11 resp. 17 hod; út a st skupiny po předchozí domluvě

  • bezbariérový přístup
  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, francouzština

Evangelické muzeum nabízí přehled o historickém vývoji protestantských církví a dějinách náboženství na území Horního Rakouska. Počínaje kořeny křesťanské víry je zde přiblížena Lutherova teologie, rozšíření protestantizmu v Evropě i jeho recepce v hornorakouském regionu.
Obsáhlý výklad je zaměřen na potlačování náboženství v období protireformace, tajný protestantismus i vrcholy a pády života evangelíků od tolerančního patentu až po současnost.
Prohlídku muzea otevírá multimediální expozice, věnovaná hledání kořenů křesťanské víry a důvodů vzniku Luterova reformnímu hnutí. Další část expozice se zabývá cestami reformace v Evropě. V malé knihovně se návštěvníci dozvědí, jakou roli sehrály pro šíření reformačního hnutí knihy a tiskoviny.
Stačí jen několik kroků a vývoj pokročí od rozkvětu evangelického života k protireformaci. Tísnivost této doby dokládá například příběh „Hra v kostky na Frankenburgu“ či události Selské války.
Evangelické vyznání přesto zůstávalo v podzemí živé. V jednoduché selské světnici tajných protestantů je možné najít úkryt bible. Dále expozice přibližuje dobu císaře Josefa II. a Toleranční patent, který způsobil zásadní obrat v dějinách rakouského protestantismu. Napříště mělo být evangelické vyznání opět trpěno. O několik desetiletí později přinesla revoluce v roce 1848 a konečně Protestantský patent z roku 1861 značné rozšíření svobody evangelického vyznání. Evangelické muzeum sídlí v budově bývalé evangelické školy v obci Rutzenmoos. Proto je poslední místnost věnována malému školnímu muzeu. Příslušníci nejstarší generace obyvatel obce zde vyprávějí o svých školních časech.