Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Vila říše smyslů – Muzeum vnímání

Rohrbach, okres Rohrbach

KATEGORIE: Technika • Moderní věda, experiment • Výtvarné umění

 • Bahnhofstraße 19, A-4150, Rohrbach
  Tel: +43-7289-22458-20
  Fax: +43-7289-22458-25
  office@villa-sinnenreich.at
  www.villa-sinnenreich.at

  ZŘIZOVATEL: Spolek Iniciativa pro muzeum Rohrbach

  Otevírací doba

  út - so 10 - 16 hod, ne a svátky 13 - 18 hod

  • bezbariérový přístup
  • restaurace
  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • speciální zařízení pro zrakově a sluchově postižené a duševně nemocné
  • cizí jazyky: angličtina

Vnímání, experiment, smyslový klam, iritace a zážitek pro lidské smysly, to vše stojí v popředí prezentace muzea Vila říše smyslů v Rohrbachu. Tento mimořádný umělecký a muzeální projekt přináší poučné zážitky a současně otevírá nové přístupy k poznávání fenoménů lidských smyslů.
Umělecké instalace a exponáty tematizují všech pět lidských smyslů a umožňují návštěvníkům uvědomit si je jinak, než doposud. „Říše smyslů“ v Rohrbachu odkazuje na skutečnost, že naše vnímání dalece překračuje rozsah „klasických smyslů“ a že tedy nepochybně existuje i řada dalších.
Základní kámen vědeckého muzea v Poeschlově vile v Rohrbachu byl položen vznikem Iniciativy pro muzeum Rohrbach v roce 1995. O pět let později byly zahájeny práce na přípravě projektu. V roce 2003 se podařilo získat významné partnery pro vytvoření expozice, Uměleckou univerzitu v Linci i řadu současných umělců.
Zásadní rozdíl oproti dosavadním mezinárodním projektům tohoto druhu spočívá v tom, že jednotlivé fenomény jsou zde nejen znázorněny a vysvětleny, ale také umělecky interpretovány.
Vila Říše smyslů se věnuje také fenoménům iluze, klamu a iritace, jako například v „Domě Barrigan“, kde lidé zdánlivě mění své rozměry, ačkoli to ve skutečnosti není možné. Řada objektů přivádí návštěvníky v úžas, například stroboskopická studna, v níž zemská přitažlivost zdánlivě ztrácí svou sílu, pochozí kaleidoskop nebo kinematoplastika, která se pohybuje na hranicích mezi realitou a fikcí. Prostřednictvím jednoduchých a zajímavých experimentů jsou v muzeu hravým a zábavným způsobem předávány poznatky z oblasti mechaniky, optiky, matematiky i přírodovědy.