Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Pravěký skanzen - keltská vesnice Mitterkirchen

Mitterkirchen, okres Perg

KATEGORIE: Řemesla • Skanzeny • Archeologie

 • Lehen 12, A-4343, Mitterkirchen
  Tel: +43-7269-6611
  Fax: +43-7269-6611
  freilichtmuseum@mitterkirchen.at
  www.keltendorf-mitterkirchen.at

  ZŘIZOVATEL: Obec Mitterkirchen

  Otevírací doba

  15. duben - 31. říjen: denně 9 - 17 hod

  • bezbariérový přístup
  • restaurace
  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina

V osmdesátých letech 20. století odkryli pracovníci Zemského muzea při archeologickém průzkumu 80 bohatě vybavených hrobů z raného období halštatské kultury (700 př. n. l.). Mimořádný význam tohoto naleziště přiměl obec zřídit ve spolupráci se Zemským muzeem skanzen, jehož cílem je přiblížit život v době halštatské. Několik obytných domů, tkalcovna, obilnice, pekárna a hrnčířská pec ukazují v mnoha detailech, jaké byly životní podmínky lidí v pravěku. Další objekty jsou využívány pro ukázky řemeslné výroby, jako například hrnčířství, předení, tkaní, výroba šperků. V jedné ze zrekonstruovaných mohyl se nachází velká pohřební komora, vybavená podle nejbohatšího hrobu pohřebního pole. Čtyřkolový vůz s bohatým kováním a posmrtné dary, především keramika, dokládají bohatství hrobů v Mitterkirchenu.
Tato mohyla je také pravidelně využívána pro tematické výstavy, které umožňují vystavit originály exponátů z depozitářů Zemského muzea přímo v místě jejich původního nálezu.
Každý druhý rok pořádá muzeum na začátku září velký keltský festival. Experimentální archeologové zde prakticky předvádějí výsledky svých výzkumů. K vidění je například výroba skla, kovárna, dílny na výrobu látek a keramiky, či zpracování kůže, dřeva a kostí. Návštěvníci mohou tyto činnosti nejen pozorovat, ale také si je sami vyzkoušet.