Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Hornorakouské muzeum kovářské výroby kos

Micheldorf, okres Kirchdorf

KATEGORIE: Historické interiéry • Technika • Řemesla

 • Gradnstraße 1, A-4563, Micheldorf
  Tel: +43-7282-51700
  Fax: +43-7282-51700-14
  office@kulturschmiede.at
  www.kulturschmiede.at

  ZŘIZOVATEL: Spolek pro péči o zachování kulturního dědictví výroby kos

  Otevírací doba

  1. květen - konec října: so, ne a svátky, prohlídka pouze s průvodcem ve 14 hod; prohlídky pro skupiny kdykoli po předchozí domluvě

  • prodejna
  • parkoviště
  • parkoviště pro autobusy
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina

Na horním toku řeky Krems se po celá staletí využívala vodní síla a existoval zde také jeden z nejvýznamnějších zárodků hornorakouského průmyslu. Údolí horního Kremsu dosáhlo nadregionálního významu na začátku novověku, když se obce Kirchdorf a Micheldorf staly evropským centrem kovářské výroby kos.
K nejstarším a nejvýznamnějším výrobnám kos patřila dílna u Griesu, jejíž historie sahá více než 500 let nazpět. Svou slávu si vydobyla díky vynikající kvalitě vyráběných kos, které byly opatřovány znakem kalicha s hostií (tzv. Tassilův kalich z kláštera Kremsmünster). Tento znak se stal v 19. století také symbolem Caspara Zeitlingera (1798 - 1866), nazývaného „Černý hrabě“, jehož jméno zůstalo napříště s výrobou kos v Micheldorfu neoddělitelně spjato. Kalich a hostii proměnil v obchodní značku, která se brzy začala objevovat také na nádobí, stříbrných příborech, dopisním papíře, technickém zařízení, cihlách i architektonických prvcích domů.
Tyto vzácné exponáty nalezne návštěvník při prohlídce Hornorakouského muzea výroby kos v Micheldorfu. Muzeum bylo otevřeno v roce 1978 a v roce 1998 vybaveno novou, odborně a didakticky upravenou expozicí. Prohlídka začíná návštěvou „panského domu“, který svým bohatým zařízením dokumentuje reprezentativní potřeby a sociální postavení vlastníků hamrů. Naproti panskému domu stojí „krám“, který sloužil k balení a expedici, resp. ke skladování vyrobených kos.