Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Hornorakouské muzeum literatury Stifterův dům

Linz, okres Linz

KATEGORIE: Historické interiéry • Osobnosti

 • Adalbert-Stifter-Platz 1, A-4020, Linz
  Tel: +43-732-7720-11298
  Fax: +43-732-7720-11780
  office@stifter-haus.at
  www.stifterhaus.at

  ZŘIZOVATEL: Kraj Horní Rakousko

  Otevírací doba

  út - ne 10 - 15 hod; prohlídky s průvodcem po domluvě

  • bezbariérový přístup
  • prodejna
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, italština

V domě, který v roce 1844 vystavěl Johann Metz, strávil Adalbert Stifter (1805 - 1868) posledních 20 let svého života. V dobově zařízeném památníku Adalberta Stiftera se nachází autentický mobiliář, autorovy rukopisy, malby a kresby. Stifterův dům dnes hostí také řadu vědeckých institucí, které se věnují literární a jazykové vědě.
Již v roce 1957 zde našel své sídlo Hornorakouský institut Adalberta Stiftera. V letech 1988 až 1992 byl celý objekt adaptován a vzniklo zde rozsáhlé centrum pro jazyk a literaturu, které se postupně rozvinulo v mezinárodně uznávanou instituci.
Muzeum literatury usiluje o přiblížení dějin literatury hornorakouského regionu prostřednictvím několika stěžejních textů a osobností, které jsou prezentovány s využitím multimediální techniky. Prohlídka muzea začíná seznámením s počátky písemné kultury a následuje milostná lyrika z podunajského regionu od Dietmara von Aista až po básně z 16. století Christopha von Schallenberga. Zmíněna jsou také období náboženských válek, baroka a osvícenství. 19. a 20. století reprezentují jména slavných autorů, opomenuti přitom nezůstávají ani současní nositelé krajské ceny za kulturu.