Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Nordico – Muzeum města Linz

Linz, okres Linz

KATEGORIE: Řemesla • Fotografie • Archeologie • Výtvarné umění

 • Dametzstraße 23, A-4020, Linz
  Tel: +43-732-7070-1912
  Fax: +43-732-793518
  nordico@nordico.at
  www.nordico.at

  ZŘIZOVATEL: Město Linz

  Otevírací doba

  út - ne 10 - 18 hod, čt 10 - 21 hod, v pondělí zavřeno kromě svátků; 24., 25., 31. prosinec a 1. leden zavřeno

  • bezbariérový přístup
  • restaurace
  • prodejna
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina

Od okamžiku svého vzniku v roce 1963 je muzeum Nordico významným kulturním zařízením Lince. Jeho hlavním posláním je uchovávat a prezentovat historickou identitu města pro budoucí generace.
Nordico se řadí mezi nejvýznamnější hornorakouská muzea. Mezi jeho hlavní úkoly patří sběr, zachování a výzkum uměleckých a umělecko-řemeslných děl z regionu Lince i vědecké zpracování obsáhlých sbírek ručních kreseb a tištěných grafik. Výsledky této činnosti jsou pravidelně publikovány v umělecké ročence města Linec. Dalším z hlavních úkolů muzea je také péče o archeologickou sbírku a provádění archeologického výzkumu na území města a v jeho blízkém okolí. Výsledky této práce jsou předkládány širokému okruhu čtenářů a publikovány v rámci řady „Linecký archeologický výzkum“.
Od října 2007 do května 2008 bylo muzeum Nordico kompletně rekonstruováno a modernizováno. Fasáda a prostranství před muzeem byly nově upraveny, novou podobu však získaly především výstavní prostory.
Objekt muzea, nacházející se v ulici Dametzstraße, slouží konečně také pro krátkodobé výstavy k nejrůznějším tématům: umění Lince a Horního Rakouska v minulosti a současnosti, fotografická tvorba, dějiny města a archeologie, dějiny umění a dějiny každodennosti. Návštěva muzea potěší i rodiny s dětmi, které zde naleznou řadu nových poutavých témat.