Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Zemská galerie Linz

Linz, okres Linz

KATEGORIE: Osobnosti • Fotografie • Výtvarné umění

 • Museumstraße 14, A-4020, Linz
  Tel: +43-732/774482-0
  Fax: +43-732/774482-66
  galerie@landesmuseum.at
  www.landesmuseum.at

  ZŘIZOVATEL: Kraj Horní Rakousko

  Otevírací doba

  út - pá 9 - 18 hod, čt 9 - 21 hod, so, ne a svátky 10 - 17 hod; při večerním promítání jsou expozice otevřené vždy do 21.30 hod.; v následujících dnech zavřeno: Velký pátek, 1. listopad, 24., 25. prosinec; 31. prosinec 14 - 16.30 hod, 1. leden otevřeno od 10 hod

  • bezbariérový přístup
  • prodejna
  • parkoviště
  Další nabídka
  • prohlídky s průvodcem
  • speciální programy pro děti/školy
  • speciální zařízení pro zrakově a sluchově postižené a duševně nemocné
  • cizí jazyky: angličtina

Budova Zemské galerie patří díky monumentálnímu figurálnímu vlysu na fasádě, znázorňujícímu výjevy z historie Horního Rakouska, k názorným příkladům historismu. Dům pojmenovaný po otci císaře Františka Josefa I. byl otevřen roku 1895. Dnes je sídlem Zemské galerie Linec. Hornorakouská zemská galerie byla založena Hornorakouským sněmem roku 1854 jako první kulturní instituce v zemi. V nepřetržitém sledu se zde střídají výstavy umělců 20. století s těžištěm v soudobém umění a ve vazbě k hornorakouskému regionu.
Rozsah sbírkotvorné činnosti galerie vyjadřují působivá čísla: inventář zahrnuje 2000 maleb, soch a instalací od roku 1900 až po současnost. Grafická sbírka čítá na 15000 cenných grafik a fotografií. Zemská galerie je dnes také odbornou vědeckou institucí země Horní Rakousko pro oblast moderního a soudobého umění. Věnuje se nejrůznějším tématům jak z hlediska historie, tak také teorie umění. Pro velkou sbírku z díla Alfreda Kubina byl založen Kubinův kabinet. V Zemské galerii se nachází rovněž knihovna Hornorakouského zemského muzea, která disponuje rozsáhlými fondy pro oblast historie umění a kultury regionu.
V hlavní budově se také nachází ředitelství a správa Hornorakouského zemského muzea, jehož různorodé sbírky jsou v Linci rozmístěny do tří samostatných objektů: Zemské galerie Linec, Zámeckého muzea a Biologického centra.