Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Muzeum Hallstatt

Hallstatt, okres Gmunden

KATEGORIE: Archeologie • Vlastivěda

 • Seestraße 56, A-4830, Hallstatt
  Tel: +43-6134-8280-15
  Fax: +43-6134-8398
  kontakt@museum-hallstatt.at
  www.museum-hallstatt.at

  ZŘIZOVATEL: Muzejní spolek Hallstatt

  Otevírací doba

  leden - březen: st - ne 11 - 15 hod, duben a říjen: denně 10 - 16 hod, květen až září: denně 10 - 18 hod, listopad a prosinec: st - ne 11 - 15 hod

  • parkoviště
  Další nabídka
  • speciální programy pro děti/školy
  • cizí jazyky: angličtina, francouzština, ruština, holandština, italština, španělština

„První halštatské muzeum“ založil roku 1844 přírodovědec Friedrich Simony. Veřejnosti tak zpřístupnil poměrně rychle shromážděnou sbírku fosílií, prehistorických nálezů a exponátů k dějinám solných ložisek i města samotného.
V roce 1846 byl na Solné hoře zahájen systematický archeologický výzkum, jehož rozsáhlé nálezy vedly roku 1874 k pojmenování celé jedné kulturní epochy resp. její materiální kultury „kulturou halštatskou“.
Velká část archeologických nálezů však z původního místa postupně mizela, a proto roku 1884 vznikl muzejní spolek, který si dal za cíl omezit rozprodej pravěkých předmětů. Obec dala k dispozici potřebnou budovu a nové muzeum bylo otevřeno právě včas k příležitosti padesátého výročí panování císaře Františka Josefa, který je roku 1898 také osobně otevřel.
Muzeum je členěno na 26 tematických okruhů, které sahají od vývoje lokality v mladší době kamenné, prehistorické těžby soli, keltského a římského osídlení, přes středověk až po novověk a současnost. Své pevné místo zde zaujímají významní badatelé halštatské kultury (Ramsauer, Simony, Engl a Morton) stejně tak, jako bohaté nálezy a poklady z hrobového pole. Expozice se podrobně věnují historickému vývoji města Hallstatt, vlastivědným tématům, oblasti práce a řemesla, ale také významu Hallstattu pro vývoj protestantismu v oblasti Horního Rakouska či přírodě tohoto regionu. Informace o rozvoji cestovního ruchu v Hallstattu i jeho významu pro světové kulturní dědictví nás přiblíží až k současnosti.